Artur Michalak

Fizjoterapeuta, Diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog

Jestem absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie – wydział WFiS w Białej Podlaskiej na kierunku Fizjoterapia (studia licencjackie) oraz Turystyka i Rekreacja (mgr). Studia magisterskie na kierunku fizjoterapia ukończyłem na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.
Ukończyłem również studia podyplomowe na kierunkach: Kwalifikacje pedagogiczne, Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Pracuję z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną od 2017r.

Artur-1

Ukończone kursy i szkolenia :

  • I i II stopień Integracji Sensorycznej – diagnozowanie, planowanie i prowadzenie terapii integracji sensorycznej.
  • Kurs Stopnia Podstawowego Osteopatii Kranialnej w Polish Canadian CranioSacral Therapy Institute Bożena Przyjemska.
  • Terapia behawioralna w teorii i w praktyce III modułowy kurs bazowy prowadzony przez Beatę Ignaczewską
  • PECS – The Picture Exchange Communication System – alternatywna metoda komunikacji dla dzieci z zaburzeniami mowy
  • „Zastosowanie Arteterapii i Muzykoterapii w Procesie Rehabilitacji Dziecka z Autyzmem”
  • Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz. I I II
  • Terapia NeuroTaktylna
  • Metoda FDM Basic (Fascial Distortion Model) oraz FDM dzieci