Terapia ręki polega na usprawnianiu precyzyjnych ruchów dłoni i palców mających na celu angażowanie kończyny górnej do wykonywania różnych zadań. Zajęcia z terapii ręki są szansą na kompensowanie deficytów w obrębie motoryki małej.

Celem terapii jest:

1 . Cel wiodący – usprawnianie kończyny górnej, aby usprawnić komunikację, samoobsługę, zabawy oraz umiejętności szkolne.

2. Cel kierunkowy – kompetencje w ramach celu wiodącego np. usprawnianie posługiwanie się małymi przedmiotami, narzędziem pisarskim

3.  Cel szczegółowy – to wyznaczanie zadań na każde zajęcia terapeutyczne np. wypracowanie prawidłowego chwytu, umiejętność trzymania łyżki itp.

Terapia ręki

Pierwsze spotkanie z terapeutą  polega na rozmowie z rodzicem dotyczące rozwoju dziecka od urodzenia oraz funkcjonowanie dziecka w domu, w szkole/przedszkolu. Następnie diagnoza funkcjonowania dziecka. Kolejnym etapem jest omówienie z rodzicem zajęć w ramach terapii ręki.

Jeżeli rodzic przychodzi z opinią z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wtedy na podstawie opinii układany jest program zajęć i wdrażana jest terpia.

Zajęcia w ramach terapii ręki prowadzone są wg ustalonego schematu zajęć.

  1. Powitanie
  2. Stymulacja prioprioceptywna
  3. Seria ćwiczeń rozmachowych
  4. Seria ćwiczeń manualnych.
  5. Seria ćwiczeń precyzyjnych
  6. Relaks
  7. Pożegnanie.

Powitanie – rozpoczynanie zajęć ustalonym rytuałem, dającym znać o tym, iż zaczynamy zajęcia. Powitanie uzależnione jest od poziomu funkcjonowania dziecka poznawczego i ruchowego.

Stymulacja prioprioceptywna – długość uzależniona od potrzeb dziecka. Stymulacja daje dziecku możliwość lepszej kontroli własnego ciała, umiejętność zaplanowania ruchów.

Ćwiczenia rozmachowe – angażują przede wszystkim obręcz barkową oraz buduje centralną stabilizację ciała.

Ćwiczenia manualne – angażowanie przede wszystkim stawu łokciowego i nadgarstka do pracy. Ważne jest aby uaktywnić dwa stawy potrzebne później do ćwiczeń precyzyjnych.

Ćwiczenia precyzyjne – dotyczą występowania trudności na poziomie umiejętności grafomotorycznych oraz sprawności dłoni i manipulacji.

Relaks – przeprowadzenie wszystkich etapów zajęć jest dla dziecka bardzo obciążające fizycznie, dlatego ważne jest, aby dać dziecku się zrelaksować i odpocząć. Forma relaksu jest dostosowana do preferencji dziecka.

Pożegnanie–Jest formą odczucia przez dziecko pewnych ram zajęć. Jest to informacja, że zadanie, które miał wykonać właśnie się skończyło.