TERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR

Forma pomocy związkom będących w kryzysie, konflikcie, mających trudności. Kiedy próby samodzielnego radzenia sobie z problemem zawiodą, psycholog daje możliwość zaproponowania partnerom innego poglądu na sprawę oraz zachęca do wzajemnej współpracy i szukania nowych dróg kompromisu. Uczy jak w bezpieczny sposób wyrażać swoje emocje, potrzeby i uczucia. Terapia pozwala na przełamywanie barier we wspólnej komunikacji, a także barier emocjonalnych w związku oraz rozpoznać obecny problem. Spotkania terapeutyczne mają na celu:

 • pomóc partnerom wyeliminować przyczyny konfliktu,
 • nauczyć funkcjonowania w związku,
 • zmienić podejście do związku, jak i do partnera,
 • podnieść satysfakcję z życia we dwoje,
 • nabycie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze porozumiewanie się,
 • zrozumienie wzajemnych potrzeb.

TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

Metoda postępowania terapeutycznego wykorzystywana w leczeniu zaburzeń psychicznych o podłożu depresyjnym lub lękowym. Założenia tej formy terapii opierają się na tym, że myśli, emocje i zachowania człowieka wzajemnie na siebie wpływają, tworząc wzorce zachowań, które nie zawsze są prawidłowe. Człowiek pod wpływem emocji, utrwala określone zachowania w pewnych sytuacjach. Gdy te utrwalone wzorce zachowań są niewłaściwe i nie obiektywne, potrzebna jest terapia. Psychoterapia poznawczo – behawioralna pozwala znaleźć te zniekształcone interpretacje rzeczywistości i zastąpić je właściwymi. Koncentruje się na wydarzeniach i problemach bieżących, najważniejsza jest teraźniejszość. Jest terapią krótkoterminową.

DLA KOGO?

 • Zaburzenia lękowe, fobie,
 • Nerwice,
 • Depresja,
 • Zaburzenia kompulsyjno – obsesyjne,
 • Zaburzenia odżywiania,
 • Stres pourazowy,
 • Schizofrenia,
 • Depresja poporodowa.

ZALETY:

 • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami klinicznymi,
 • Odzyskanie samokontroli nad swoim zachowaniem,
 • Rozwój samoświadomości,
 • Po zakończonej terapii pozwala na zapobieganie nawrotom zaburzeń,
 • Osiągnięcie motywacji do działania i wyższej samooceny.

TERAPIA EMDR

Jest podejściem psychoterapeutycznym omawianym głównie w kontekście leczenia Zespołu Stresu Pourazowego (PTSD), a także dla osób z traumą, depresją i lękiem. Metody tej terapii opierają się na przemian działających bodźcach wzrokowych, słuchowych lub dotykowych, które dają większą efektywność terapii.

TERAPIA DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ dotyka każdego członka rodziny i wpływa na nią niszcząco. Doświadczenia z dzieciństwa, w którym ważną rolę odgrywał alkohol, przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu i niesie ze sobą wiele konsekwencji. Takie doświadczenia często wiążą się z przemocą, odrzuceniem, brakiem wsparcia i systemu wartości. Generują wiele problemów i bolesnych przeżyć, z którymi nie potrafią się uporać sami.

Objawy syndromu DDA:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk przed odrzuceniem, bliskością,
 • trudność w budowaniu trwałych i głębokich związków,
 • trudność w nawiązywaniu nowych kontaktów, ostrożność, brak zaufania, wrogość,
 • problemy z wyrażaniem i okazywaniem uczuć,
 • silna potrzeba kontroli,
 • poczucie osamotnienia, cierpienia, krzywdy,
 • negatywne postrzeganie własnej osoby,
 • tendencje do izolacji.

Celem terapii dedykowanej DDA jest uporanie i rozstanie się z doświadczeniami z dzieciństwa, uporządkowanie obecnego życia, zmiana samego siebie, odzyskanie równowagi psychicznej, odbudowanie zaufania zarówno do siebie, jak i innych. Udział w terapii DDA pozwala pozbyć się destrukcyjnych zachowań i wdrożyć zmiany w realnym życiu.