Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych dla najmłodszych (TUS)

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)

Prowadzimy nabór do grup terapeutycznych dla najmłodszych!

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-6, 7-9, 10-12 i 13-15 lat. 

Jeśli chcecie wesprzeć umiejętności społeczne Waszego dziecka, trening jest wyjątkowym programem . Każda grupa będzie prowadzona przez profesjonalnego terapeutę z wieloletnim doświadczeniem oraz kooterapeutę. Zapisanie się na Trening Umiejętności Społecznych w Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” macie Państwo pewność, że powierzacie Wasze dzieci wykwalifikowanej kadrze psychologów.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest jedną z metod leczenia pacjentów, mających problemy w funkcjonowaniu społecznym. Celem zajęć jest ich poprawa oraz zmiana zachowań nieakceptowanych na pożądane społecznie. Podczas TUS pacjent nabywa wiele różnych umiejętności, takich jak: umiejętność pracy w grupie, sposoby rozwiązywania konfliktów, sposoby na radzenie sobie z emocjami zarówno pozytywnymi jak i negatywnymi, umiejętności komunikacyjne czy przestrzeganie zasad i wiele innych.

Dla kogo?

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, zespół Aspergera, ADHD, a także dla dzieci nieśmiałych, agresywnych, mających trudności w nawiązywaniu kontaktu z innymi ludźmi, wycofanych, lękowych .

Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych na pożądane i społecznie akceptowane.

Rozwijanie umiejętności:

 • rozróżniania i identyfikowania podstwowych emocji,
 • panowania nad emocjami i wyrażania ich w sposób akceptowany społecznie
 • prawidłowych wzorców komunikowania się
 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • odczytywania intencji i przewidywania zachowań innych
 • pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • wyrażania siebie i własnego zdania

Cele:

 • rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji (szerszy zakres )
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego
 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi
 • rozwijanie dostrajania się emocjonalnego do sytuacji i osoby
 • doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniami
 • nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • nauka sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi
 • poznanie technik rozwiązywania problemów
 • rozwijanie umiejętności planowania i realizowania własnych celów

TUS jest to cykl 12 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 600zł, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia (50 minut, płatne 90 zł).

ZAPISY 578 604 204