Prowadzimy nabór do grup socjoterapeutycznych dla dzieci

GRUPY SOCJOTERAPEUTYCZNE DLA DZIECI W WIEKU 10-12, 13-15LAT

Socjoterapia formą pomocy adresowaną do dzieci i młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi.

Terapią obejmuje się dzieci mające problemy szkolne, które związane są z deficytami poznawczymi, dzieci nadpobudliwe, które swoim zachowaniem dostarczają kłopotów dorosłym, a także dzieci, które mają trudności w nauce ze względu na opóźnienia szkolne, zaniedbanie dydaktyczne oraz dzieci agresywne.

Zajęcia socjoterapeutyczne opierają się na odpowiednio dobranymi ćwiczeniami w formie gier i zabaw, odbywających się w atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

Cele:

 • nauka umiejętności wspólnej zabawy i współpracy,
 • poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i nauka nowych umiejętności
 • uczenie postaw wzajemnego szacunku i partnerskich relacji między płciami,
 • nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
 • nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów w domu i w szkole,
 • stworzenie możliwości odreagowania napięć oraz wyzwalania emocji,
 • rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
 • poznawanie przez dzieci swoich mocnych stron, budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • nabycie umiejętności nieagresywnego sposobu  rozwiązywania problemów  interpersonalnych,
 • poznanie przez dzieci metod radzenia sobie ze stresem,

Treści programu:

 • Integracja
 • Wzajemne poznanie
 • Budowanie pozytywnej samooceny
 • Role społeczne
 • Uczucia
 • Empatia
 • Skuteczna komunikacja
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Radzenie sobie ze stresem

Grupy socjoterapeutyczne  to cykl 20 spotkań, trwających 90 minut. Koszt całego cyklu to 1000zł, istnieje możliwość opłaty w dwóch ratach.

O przystąpieniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia (50 minut, płatne 90 zł).

ZAPISY 578 604 204