Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne z elementami integracji sensorycznej

Celem głównym zajęć jest stworzenie dziecku okazji do poznania własnego ciała, przestrzeni, usprawnienia motoryki, poczucia siły, sprawności i w związku z tym uświadomienia sobie możliwości ruchowych. Przez ćwiczenia i zabawy rozwijamy u dziecka takie cechy jak: poczucie własnej wartości, pewność siebie, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności, wrażliwości i umiejętności nawiązywania kontaktów z drugą osobą.

Dodatkowo:

  • Rozwiniemy sprawność ruchową, koncentrację uwagi oraz umiejętność relaksacji,
  • Usprawnimy równowagę statyczną i dynamiczną,
  • Poprawimy odbiór czucia powierzchniowego (dotyku, ucisku, bólu oraz temperatury) oraz głębokiego (zmysłu pozwalającego na precyzyjne określenie położenia poszczególnych części ciała w przestrzeni),

Grupy:

  • Dzieci z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami,
  • Dzieci w wieku 1-2 lata wraz z rodzicami,
  • Dzieci w wieku 3-5 lat,
  • Dzieci w wieku 6-8 lat.