INTERWENCJA KRYZYSOWA W SZKOLE

Skontaktuj się

Cel: Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami wiążącymi się z pojawieniem się różnego rodzaju sytuacji kryzysowych na terenie szkoły.
Odbiorcy: nauczyciele, pedagodzy, inni pracownicy szkolni.
Czas trwania: minimum 4-6 godzin ( 2-3 godziny teorii, 3-4 godziny zajęć praktycznych i paneli dyskusyjnych w zależności od zaangażowania uczestników) lub 4 warsztaty po 2 godziny.

Zarys programu:

CZĘŚĆ PIERWSZA – TEORETYCZNA:

1. Kryzys w szkole:

 • czym jest kryzys ? (psychologiczne teorie kryzysów w skrócie)
 • rodzaje, przyczyny i fazy kryzysów;
 • kryzys w życiu dziecka i szkoły:
  • przemoc wobec dziecka – jak rozpoznać ofiarę?
  • nadużycia seksualne – sygnały nadużyć
  • dziecięca żałoba – wsparcie, podstawy żałoby
  • samobójstwo – syndrom presuicydalny; schemat zajęć po próbie samobójczej; model radzenia sobie po samobójstwie ucznia.
  • terroryzm – zasady negocjacji z terrorystą, dziecko i nauczyciel zakładnikiem (przykłady).

2. Elementy Interwencji Kryzysowej:

 • model interwencji kryzysowej,
 • jak interweniować ? – wskazówki dla pedagogów,
 • omówienie czynników ryzyka;
 • elementy terapii stosowane w interwencji kryzysowej (podstawy).

CZĘŚĆ DRUGA – PRAKTYCZNA (WARSZTATOWA):

 1. Zarządzanie kryzysem w szkole
 2. Prewencja i zespół kryzysowy w szkole (ogólne zasady)
 3. Tworzenie listy działań interwencyjnych;
 4. Wybrane działania interwencyjne (śmierć ucznia, epizod psychotyczny; środki odurzające; okaleczenia, cyberprzemoc).
 5. Pytania i panel dyskusyjny.