Zajęcia integracji sensorycznej

Skontaktuj się

Integracja sensoryczna to proces neurologiczny organizujący wrażenia płynące z ciała i środowiska w taki sposób, by mogły być użyte do powstania odpowiednich reakcji i celowego działania. Metodę tę stworzyła w latach 60 XX wieku amerykańska terapeutka Jean Ayres i do dziś dnia jest ona stosowana z powodzeniem na całym świecie.
Terapia jest skierowana do dzieci mających trudność z odbieraniem, przetwarzaniem, interpretowaniem bodźców płynących ze świata i ciała. Jest atrakcyjna dla dziecka, ponieważ ma charakter ukierunkowanej zabawy oraz odbywa się w sali wyposażonej w różnorodne przyrządy umożliwiające stymulację układu proprioceptywnego, przedsionkowego, dotykowego, wzrokowego, słuchowego i węchowego.

Rodzicu pamiętaj jednak, żeby terapia przyniosła pozytywne efekty, musi zostać poprzedzona diagnozą, na wynikach której opierać się będzie plan pracy z dzieckiem oraz odbywać się regularnie.
Serdecznie zapraszamy do naszej nowej, profesjonalnej i w pełni wyposażonej Sali Integracji Sensorycznej.