• 14 PAŹ 19
  • 0
  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU „LUSTRO” w Białej Podlaskiej

  NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU „LUSTRO” w Białej Podlaskiej

  Już od 10 października działamy również jako NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU „LUSTRO”.

  Stworzyliśmy jedyne takie miejsce w Białej Podlaskiej, w którym profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną otrzymają dzieci i młodzież, a także rodzice i nauczyciele.

  Z usług Poradni mogą korzystać:

  a) dzieci, młodzież ich rodzice lub opiekunowie oraz dorośli (osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym);

  b) nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z placówek oświatowych;

  c) przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

  OFERTA INDYWIDUALNA:

  1. Konsultacje psychologiczne.
  2. Konsultacje logopedyczne.
  3. Konsultacje pedagogiczne.
  4. Terapia ręki.
  5. Integracja sensoryczna.
  6. Wczesne wspomaganie rozwoju.
  7. Mediacje.
  8. Interwencja kryzysowa.

  OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI I MLODZIEŻY:

  1. Trening umiejętności społecznych.
  2. Socjoterapia.
  3. Kreatywne wspieranie rozwoju.
  4. SMYKOMULTISENSORYKA.
  5. Terapia przez zabawę dla dzieci z autyzmem.

  GRUPY WSPARCIA I WARSZTATY DLA DOROSŁYCH:

  1. Trening umiejętności wychowawczych.
  2. Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie.
  3. Grupa wsparcia dla młodych mam.
  4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami okołorozwojowymi (ADHD, Asperger, autyzm).
  5. Wykłady i warsztaty dla nauczycieli.

  OPINIE WYDAWANE PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PORADNIĘ:

  1. Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia).
  2. Gotowość szkolna.
  3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
  4. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
  5. Potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka.
  6. Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego.
  7. Zwolnienie z nauki drugiego języka.

  DIAGNOZA:

  1. Diagnoza i terapia psychologiczna.
  2. Diagnoza i terapia logopedyczna.
  3. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.
  4. Diagnoza i terapia trudności szkolnych.
  Leave a reply →