NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU „LUSTRO” w Białej Podlaskiej

Już od 10 października działamy również jako NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA – CENTRUM PSYCHOTERAPII I ROZWOJU „LUSTRO”.

Stworzyliśmy jedyne takie miejsce w Białej Podlaskiej, w którym profesjonalną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną otrzymają dzieci i młodzież, a także rodzice i nauczyciele.

Z usług Poradni mogą korzystać:

a) dzieci, młodzież ich rodzice lub opiekunowie oraz dorośli (osoby niepełnoletnie mają obowiązek zgłoszenia się do Poradni z rodzicem lub opiekunem prawnym);

b) nauczyciele, wychowawcy, specjaliści z placówek oświatowych;

c) przedstawiciele instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i młodzieży.

OFERTA INDYWIDUALNA:

 1. Konsultacje psychologiczne.
 2. Konsultacje logopedyczne.
 3. Konsultacje pedagogiczne.
 4. Terapia ręki.
 5. Integracja sensoryczna.
 6. Wczesne wspomaganie rozwoju.
 7. Mediacje.
 8. Interwencja kryzysowa.

OFERTA ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI I MLODZIEŻY:

 1. Trening umiejętności społecznych.
 2. Socjoterapia.
 3. Kreatywne wspieranie rozwoju.
 4. SMYKOMULTISENSORYKA.
 5. Terapia przez zabawę dla dzieci z autyzmem.

GRUPY WSPARCIA I WARSZTATY DLA DOROSŁYCH:

 1. Trening umiejętności wychowawczych.
 2. Trening umiejętności komunikacyjnych w rodzinie.
 3. Grupa wsparcia dla młodych mam.
 4. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami okołorozwojowymi (ADHD, Asperger, autyzm).
 5. Wykłady i warsztaty dla nauczycieli.

OPINIE WYDAWANE PRZEZ NIEPUBLICZNĄ PORADNIĘ:

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia).
 2. Gotowość szkolna.
 3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych.
 4. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 5. Potrzeba odroczenia spełniania obowiązku szkolnego dziecka.
 6. Odroczenie obowiązku szkolnego dziecka niepełnosprawnego.
 7. Zwolnienie z nauki drugiego języka.

DIAGNOZA:

 1. Diagnoza i terapia psychologiczna.
 2. Diagnoza i terapia logopedyczna.
 3. Diagnoza i terapia integracji sensorycznej.
 4. Diagnoza i terapia trudności szkolnych.