Kolejna edycja TUS!

Trening umiejętności społecznych to zajęcia, których celem jest rozwijanie umiejętności/kompetencji społecznych.

TUS to jedna z najskuteczniejszych terapii wspierająca rozwój emocjonalno – społeczny, łagodząca lub zapobiegająca problemom emocjonalnym! Wspomaga radzenie sobie z trudnościami w zachowaniu dzieci i młodzieży.

TUS – pomaga przyswoić zasady, poznać sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych.

Kilka słów o zajęciach…

Trening Umiejętności Społecznych to regularne, cykliczne spotkania, w tej samej grupie uczestników. Ważna jest systematyczność zajęć i niezmienność grupy, by każdy uczestnik poczuł się bezpiecznie. W naszej Poradni zajęcia odbywają się raz na tydzień i trwają 90 min.