Program treningu umiejętności społecznych 6-9 lat

Grupa 6-9 lat – Skontaktuj się

Rozwój społeczny człowieka polega na umiejętności współżycia w społeczeństwie. Dziecko wraz z wiekiem uczy się pewnych zasad i reguł postępowania a także zwyczajów panujących w grupie, do której przynależy. Dotyczy to każdej grupy wiekowej, a szczególnego znaczenia nabiera w momencie rozpoczynania przez dziecko nauki szkolnej.
Dziecko wchodzi w nową jeszcze mu nie znaną rolę ucznia, jego kontakty społecznie poszerzają się. Jednak nie każde dziecko z łatwością potrafi sprostać temu zadaniu. Dzieci nieśmiałe mają problem w nawiązaniu kontaktów odczuwają silny stres, zamykają się w sobie, izolują, stoją na uboczu grupy odczuwając lęk. Nie potrafią rozpoznać swoich emocji, nie wiedzą jak mają się zachować. Tracą one wiarę w swoje możliwości, stają się nerwowe, wówczas mogą pojawić się zaburzenia zachowania. Zachowania, które nie są tolerowane społecznie. Aby pomóc dzieciom w przezwyciężeniu trudności jakie je napotkały można zaproponować zajęcia TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych.
TUS to grupowa forma pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczestnicy uczą się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. TUS jest programem do celowego i zaplanowanego uczenia umiejętności, odbywający się w małej grupie. Zajęcia zawierają elementy treningu komunikacji, pracy nad emocjami oraz poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania. Kierowane są nie tylko do osób z zaburzeniami zachowania ale też dla osób z ADHD, ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
Dzieci biorące udział w Treningu Umiejętności Społecznych nabywają umiejętności radzenia sobie ze swoimi problemami (z przeżywaniem sukcesu i porażki), pohamowania złości, rozwiązywania konfliktów z rówieśnikami, czekania na swoją kolej i słuchania polecenia do końca oraz ponoszenia konsekwencje swoich działań.
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę. Odbywają się raz w tygodniu po 90 minut.

Cele ogólne:

 • Rozwijanie umiejętności rozróżniania i identyfikowania emocji
 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości
 • Ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych
 • Wzmocnienie wiary we własne siły poprzez podwyższenie samooceny
 • Kształtowanie zachowań empatycznych
 • Przeciwdziałanie skłonności do izolacji

Cele szczegółowe:

 • Uczenie przestrzegania zasad i norm obowiązujących w sytuacjach grupowo- społecznych
 • Integracja grupy
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji
 • Satysfakcja z własnych osiągnięć
 • Wykorzystanie w praktyce nabytych i ćwiczonych umiejętności
 • Wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa
 • Obniżenie poczucia niepokoju i napięcia
 • Pozytywne wzmacnianie osiągnięć
 • Nauka i modelowanie zachowań pożądanych
 • Nauka aktywnej komunikacji jako sposób na wyrażanie emocji
 • Kształtowanie pozytywnych kontaktów społecznych
 • Rozwijanie empatii
 • Ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach
 • Rozwijanie świadomości różnic i podobieństw między osobami
 • Ekspresja siebie poprzez swobodną aktywność i zabawy ruchowe
 • Nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • Nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem)
 • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności

Formy i metody pracy.

 • Zajęcia w grupie
 • Zajęcia w parach
 • Zabawy integracyjne, edukacyjne, tematyczne
 • Drama
 • Dyskusja,
 • Burza mózgów
 • Rysunki
 • System wzmocnień dostosowany do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika zajęć

Środki dydaktyczne:

 • arkusze papieru
 • pisaki, kredki
 • własnoręcznie wykonane pomoce
 • gry planszowe
 • piłka
 • balony
 • płyta CD
 • żetony

OPRACOWAŁA: mgr Katarzyna Drążek