Zajęcia WWR

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAJĘĆ – WWR

Centrum Psychoterapii i Rozwoju Lustro, pragnie poinformować rodziców, opiekunów dzieci biorących udział w terapii WWR że:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Poradni z dnia 16.07.2021r. zajęcia z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka odwołane z przyczyn leżących po stronie pacjenta/rodzica zostaną uznane za zrealizowane, w związku z tym nie będzie możliwości odrobienia ich w innym terminie. Uprzejmie prosimy o przemyślenie proponowanego grafiku zajęć przed jego ostateczna akceptacja. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20.07.2021r.

Więcej informacji, mogą Państwo uzyskać w placówce lub telefonicznie.

Zajęcia WWR